20. obletnica ustanovitve OZVVS Ljubljana

Ljubljana

Spoštovane veteranke in veterani,

v soboto, 22.06.2019 ob 11:00, smo v mestni hiši praznovali 20. obletnico ustanovitve OZVVS Ljubljana. V pozdravnem nagovoru je predsednik OZVVS Ljubljana Dušan Presetnik povzel prehojeno pot na kateri so bili tako vzponi kot padci. Poudarek je seveda pogled v naprej, da bomo delali še bolje in kvalitetenje, poudarki bodo tako kot v preteklosti humanitarni projekti, barvanje porodnišnice v Ljubljani, donacija hrane Anini zvezdici, zbiranje sredstev pomoči potrebnim veterankam in veteranom, ter se odzvati na humanitarne katastrofe. Delo z mladimi, pripravljati razstave na osnovnih šolah na temo osamosvojitve v letih 1990/91, organizirali spominski pohod Toniju Mrlaku, ekskurzije in sodelovanje z ostalimi veteranskimi in domoljubnimi organizacijami.

Svečano veteransko dejanje sta izvedla predsednik OZVVS Ljubljan Dušan Presetnik in praporščak OZVVS Ljubljana Dobravc Stane.

Predsednik OZVVS Ljubljana Presetnik Dušan je podelil spominske medalje. Prejeli so jo predsednik ZVVS Ladislav Lipič, glavni praporščak ZVVS Dominik Grmek, ter predsednik OZVVS Brda Mitja Močnik.

Predsednik ZVVS Ladislav Lipič nam je v znak 20. obletnice delovanja podelil jubilejno plaketo in izpostavil prehojeno pot, ter se zazrl v prihodnost, podaril področja na katerih bo poudarek delovanja ZVVS, ter da se držimo ciljev in nalog, ki so nam zaupane.

Sledili so nagovori gostov: major Borut Zajec predsednik ZSČ Ljubljana, Anton Pozvek generalni sekretar PVD Sever, podpredsednik združenja veteranov 90/91 mesta Ljubljana in bivših ljubljanskih občin Slavko Skokić, in predsednik OZVVS Mengeš Marko Trampuž, ki je podelil Dušanu Presetniku, predsedniku OZVVS Ljubljana, Metodu Šavsu, podpredsedniku OZVVS Ljubljana in Milošu Levičniku, sekretarju OZVVS Ljubljana, častni spominsk znak za osebni doprinos pri obrambi slovenske domovine in neodvisnosti v vojni za Slovenijo 1991.

Kulturni program je pripravil in vodil Peter Teichmeister.

Po končani svečani seji je sledilo veteransko druženje v prijetnem in sproščenem vzdušju.


Miloš Levičnik
sekretar OZVVS Ljubljana