Podatki združenja

OZVVS Ljubljana
Stegne 27
1000 Ljubljana


e-pošta: info@ljubljana.zvvs.si
splet: http://www.ljubljana.zvvs.si

kontaktni GSM: 051 622 544


Organiziranost:

Dušan Presetnik, predsednik
Metod Šavs, podpredsednik
Miloš Levičnik, sekretar


Pokrivamo območje Ljubljane z občinami:

Šiška
Bežigrad
Vič – Rudnik
Moste Polje
Center