Uveljavljeno plačilo dodatnega zdravstvenega zavarovanja

Uveljavljeno plačilo dodatnega zdravstvenega zavarovanja

Po vseh prizadevanjih in vloženem trudu za vrnitev pravic, ki izhajajo iz dodatnega zdravstvenega varstva, nam je uspelo, da pridobimo pravico s 1.1.2016. Zakon je v veljavi od 11.12.2015.

Zakonska podlaga je Zakon o izvajanju proračuna RS 1617 75 člen.

Obrazec z vsemi izpolnjenimi podatki je potrebno oddati na Upravni enoti, v pisarni za veterane torej čim prej.

Predlagam, da dosedanje zavarovalnice ne spreminjate, zaradi odpovednega roka treh mesecev.

Premijo morate sicer plačevati dokler niste seznanjeni s strani zavarovalnice o spremembi, da od določenega dne plačuje Republika Slovenija-podpis pogodbe

Običajno bo postopek na UE končan hitro, če ne veteran po pošti dobi novo pogodbo iz zavarovalnice

Pazi-v praksi se lahko zgodi, da veteran ni plačal premije in je ostal brez zavarovanja, nato se pojavijo težave pri sprejemu pri zdravniku in nakupu zdravil

Vključene so tri zdravstvene zavarovalnice: Vzajemna, Triglav in Adriatic Slovenica

Samovoljni dogovor med izbrano zavarovalnico brez predhodno podane zahteve na UE ni dovoljen.

Kdo je vse opravičenec s 1.1.2016

Vsak vojni veteran, ki je dopolnil 55 let starosti in je prejemnik veteranskega dodatka, brezposelne osebe, s pravico poklicne pokojnine, s pravico do  predčasne pokojnine, osebe s pravico do predčasne starostne pokojnine in osebe s pravico do invalidske pokojnine, ne glede na višino denarnega nadomestila iz naslova brezposelnosti in ne glede na višino pokojnine.

Za vse ostale naj bi se uveljavljanje pravic pričelo s 1.1.2017.

Priloženi obrazec lahko uporabite, izpolnite doma in ga oddate na Upravni enoti ali pa ga dobite na UE in ga tam tudi izpolnite

Vsi veterani, ki se vidite v teh pogojih za pridobitev dodatnega zdravstvenega zavarovanja, ali pa niste prepričani glede navedenih pogojev se čim preje zglasite na UE Ljubljana, da uredite zadeve ali pridobite ustrezne informacije.